Pełnomocnictwo do rejestracji samochodu

Pełnomocnictwo do rejestracji samochodu w Polsce

Niezależnie od rodzaju pojazdu: z salonu, używanego, zakupionego u dealera lub w innym kraju – każdy samochód w Polsce musi być zarejestrowany. Aby zakończyć tę procedurę administracyjną, należy skontaktować się z Wydziale Transport Starostwa Powiaty lub do władz miasta w miejscu zameldowania – Wydział Komunikacji.

Jeśli właściciel nie może samodzielnie skontaktować się z działem, wydawane jest pełnomocnictwo do rejestracji samochodu. Kompetentny prawnik opowie Ci o niuansach prawnych transakcji.

Czy można nie zarejestrować samochodu?

Czy można nie zarejestrować samochodu

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, na rejestrację samochodu masz 30 dni. W tym czasie wydział komunikacji samorządowej jest informowany o fakcie sprzedaży lub zakupu samochodu.

Ustawa «O ruchu drogowym» w art. 50 przewiduje grzywnę za naruszenie norm. Najpierw właściciel otrzymuje ostrzeżenie lub nakładana jest na niego grzywna, nieprzekraczająca 3000 złotych.

Prawo stanowi również, że samochód pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub mający stan nieużywany zgodnie z jego przeznaczeniem ma prawo do ewakuacji na koszt właściciela. Właściciel samochodu będzie miał dokładnie 6 miesięcy na zapłacenie grzywny i odebranie samochodu. W przeciwnym razie pojazd zostanie uznany za porzucony i przejdzie w posiadanie gminy. Istnieje możliwość zaskarżenia decyzji w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to dokument wystawiony na osobę trzecią, który pozwala na uzyskanie upoważnienia do rejestracji pojazdu. O usługę mogą ubiegać się obywatele posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Ustawa nie ogranicza, kto może wystąpić do gminy z pełnomocnictwem.

Przewagę mają przedstawiciele powiązani rodzinnie z właścicielem samochodu:

 • małżonek;
 • rodzice;
 • brat lub siostra;

Współwłaściciel samochodu może również uzyskać zgodę na rejestrację modelu pojazdu. Cena za usługi będzie się różnić w tym przypadku.

Koszt zabiegu

Koszt zabiegu

Jeśli upoważniony obywatel jest krewnym, nie pobiera opłaty za zarejestrowanie statusu przedstawiciela.

Ubiegając się o pełnomocnictwo do rejestracji samochodu w Polsce, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 1. Ceny za usługi są zawsze podane bez podatku VAT. Oznacza to, że musisz dodać około 22-23%
 2. Cena jest wskazana tak wysoko, jak to możliwe, a notariusz może zażądać mniejszej kwoty, ale teoretycznie jest to rzadko spotykane.
 3. Pobierane są nie tylko usługi notarialne, ale także 17 złotych jako opłata skarbowa. Kwota jest wypłacana do lokalny Urząd podatkowy – do urzędu skarbowego lub przelewem na konto.

Pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu może różnić się ceną, ale opłata skarbowa jest stała.

Rejestracja pełnomocnictwa do rejestracji pojazdu

Przykładowe pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu

Zezwolenie wydawane jest przez notariusza po wypełnieniu formularza danymi. Przy sporządzaniu dokumentu przez samego kierowcę nie ma specjalnych wymagań dotyczących zawierania transakcji. Przykładowe pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu w Polsce jest dostępne w domenie publicznej lub u specjalisty. Może być napisany odręcznie, na maszynie, przeniesiony do formularza lub dostarczony w formie pliku elektronicznego z podpisem.

Dokument zawiera następujące informacje:

 • Prawa i obowiązki, które przechodzą na przedstawiciela dotyczące pojazdu, do właściciela należy decyzja, co może zrobić z pojazdem: sprzedaż, przerejestrowanie itp.;
 • dane osobowe właściciela i przedstawiciela samochodu o stopniu pokrewieństwa, jeżeli takie istnieje;
 • dane paszportowe stron tej transakcji (przedstawiciela i właściciela), a także ich numery PESEL;
 • informacje o pojeździe ze wskazaniem koloru, modelu, marki, roku produkcji, numeru rejestracyjnego i VIN;
 • adres i czas przeniesienia praw.

Zezwolenie na sprzedaż modelu pojazdu lub rejestrację przez osoby trzecie sporządzane jest w języku polskim i certyfikowane. Składane są podpisy elektroniczne lub pisemne wszystkich uczestników procedury.

Jakie dokumenty powinien przynieść przedstawiciel?

Oprócz zezwolenia na przeniesienie praw dotyczących pojazdu, przedstawiciel składa:

 • dokumenty tożsamości;
 • wniosek w zależności od otrzymanej usługi: rejestracja, przerejestrowanie, sprzedaż;
 • dokument potwierdzający prawo do posiadania samochodu: podarunek, kupno-sprzedaż, umowa pożyczki;
 • paszport techniczny samochodu i inne dokumenty: dowód rejestracyjny wskazujący tablice rejestracyjne, warunki i datę kontroli, prawo jazdy;
 • ubezpieczenie: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest w Polsce obowiązkowe;
 • dokumenty potwierdzające uiszczenie podatku akcyzowego, jeżeli pojazd jest importowany z innego kraju;
 • czek na zapłatę rachunku za opłatę skarbową.

Potrzebny jest paszport (seria i numer) zarówno właściciela, jak i osoby upoważnionej. Sprawdzenie wniosku trwa 5 dni roboczych.

Jak długo ważne jest pełnomocnictwo

Zgodnie z przepisami prawa do samochodu przenoszone są na jedną usługę, ale nierzadko zdarza się, że oprócz rejestracji sprzedaż jest przepisywana osobno. W takich przypadkach okres obowiązywania pełnomocnictwa wynosi od 1 do 12 miesięcy.

Jeśli adwokat zostanie poinstruowany, aby zajmował się tylko rejestracją, termin nie jest ograniczony, a dokument jest ważny do końca procedury ponownej rejestracji.

Uwaga! Możesz skontaktować się z prywatnym notariuszem lub publicznym. Próbka pełnomocnictwa do sprzedaży samochodu lub ponownej rejestracji jest również pobierana od prawnika.

Cechy rejestracji samochodów w Polsce

Cechy rejestracji samochodów

Na stronie rządowej znajdują się wyraźne wskazania listy dokumentów zarówno dla obywateli, jak i dla cudzoziemców. Karta Pobytu jest wskazana na tej liście i dowodzi faktu obecności danej osoby na terytorium kraju na warunkach prawnych. Dodatkowo, niezależnie od statusu osoby, specjaliści mają prawo zażądać PESEL (kod identyfikacyjny) i zameldowanie (rejestracja). Jeśli dostępna jest tylko wiza, pojazd zostanie zarejestrowany przed datą ważności wizy.

Oprócz płacenia za usługi notariusza dokonywane są następujące płatności:

 1. za dokumenty rejestracyjne, które zawierają naklejkę kontrolną i znaki kontrolne na przedniej szybie pojazdu – 87 zł;
 2. uchwała czasowa – 14 zł;
 3. numer dla samochodu – 83 zł, a dla motorowerów i motocykli o połowę mniej. Indywidualny numer będzie kosztował 1 000 zł;
 4. karta samochodowa – 77 zł,
 5. opłata płatna oddzielnie za każdy dokument wynosi 50 groszy. Do tych dokumentów zalicza się dowód rejestracyjny, tymczasowe przeniesienie praw, znak, kartę pojazdu i nalepkę kontrolną.

Płatności należy dokonać na rzecz władz lokalnych, w których odbywa się rejestracja pojazdu. Cała opłata musi być wniesiona przed złożeniem wniosku. Przechowywane są również wszystkie paragony przed zarejestrowaniem pojazdu. W ciągu 30 dni przedstawiciel ma możliwość uzupełnienia wszelkich brakujących danych i skonsultowania procedury aplikacyjnej.

Pełnomocnictwo w Polsce jest dokumentem dość uniwersalnym. W pewnych okolicznościach jest to zwykła formalność, ale w przypadku przeniesienia praw do samochodu od pełnomocnictwa zależy jego los, a błędy w jego wypełnieniu spowodują utratę pieniędzy, funduszy i majątku.

W przypadku trudności w przejściu przez etapy rejestracji warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych pracowników właściwego organu przyjmującego wniosek, aby nie popaść w kłopotliwe położenie.

Podziel się z przyjaciółmi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector