Jak zostać notariuszem w Polsce

Jak zostać notariuszem w Polsce

Notariusz Rzeczypospolitej Polskiej jest profesjonalnym wsparciem prawnym w postaci korporacji ścigania.

Są to prywatni notariusze, którzy dokonują czynności prawnych o formie notarialnej, w imieniu państwa, a także ośrodki samorządowe. Zanim zostaniesz notariuszem w Polsce, konieczne jest bardziej szczegółowe zbadanie możliwości i perspektyw tego statusu.

Ramy prawne

“Prawo notarialne”, przyjęte w 1991 r., Jest głównym prawem, które wspiera i kieruje działalnością notarialną w republice.

Następnie zapadają zarządzenia Ministerstwa Finansów i Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru nad osobami prywatnymi i organami samorządu terytorialnego. Te same rozporządzenia ministerialne regulują takie czynności notarialne:

 • wysokość zapłaty za czynności prawne;
 • praca aplikantów adwokackich;
 • granice wykonywania czynności notarialnych.

Notariusz ma obowiązek ochrony praw i zgodnych z prawem interesów osób fizycznych i prawnych.

Obowiązki

Praca notariusza polega na świadczeniu następujących usług:

 • poświadczenie stosunków prawnych;
 • wydawanie zaświadczeń o prawie do dziedziczenia, urodzenia, śmierci;
 • poświadczenie miejsca pobytu osób;
 • przyjmowanie papierów wartościowych i depozytów;
 • przechowywanie i odbiór dokumentacji;
 • sprawozdawczość i certyfikacja;
 • świadectwa: czas wypełniania dokumentów, podobieństwo osób na zdjęciu;
 • wykonawcze napisy;
 • praca z czekami i paragonami;
 • sporządzanie protestów morskich i wekslowych.

Jest to podstawowa lista działań prowadzonych przez specjalistę dla Polaków i obcokrajowców.

Kto może zostać notariuszem

Kto może zostać notariuszem

Usługi notarialne mogą świadczyć następujące osoby:

 1. Obywatele RP.
 2. Posiadacze dyplomu magistra polskiej uczelni lub uczelni zagranicznej uznawanej na terytorium Rzeczypospolitej.
 3. Osoby, które odbyły praktykę notarialną w Okręgowym Kolegium Notarialnym.
 4. Osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym.
 5. Z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na stanowisku asystenta notariusza.
 6. Wiek 21 lat.

Nie będzie zbyteczne posiadanie dobrej reputacji, popartej pozytywnymi opiniami klientów i pracodawców. Gwarantuje to sukces w otwarciu i prowadzeniu własnego biura.

Szkolenie

Konieczny jest wybór uczelni, gdyż zostanie notariuszem bez studiów w Polsce, nie jest możliwe. Przyszli specjaliści preferują publiczne uczelnie innych krajów lub polskich liderów w dziedzinie prawa:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Państwowy Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • Państwowy Instytut Gdański;
 • SWPS;
 • Uniwersytet w Bratysławie;
 • Uniwersytet Koźmińskiego w Warszawie;
 • Warszawski Uniwersytet Łazarskiego.

Wydziały prawa istnieją na 16 uniwersytetach próby państwowej i na 10 prywatnych. Jeśli wykształcenie uzyskuje się w innym kraju, przystępują dodatkowe egzaminy potwierdzające dyplom.

Szkolenie

W jaki sposób odbywa się przyjęcie

Obywatele mogą składać dokumenty, jeśli mają wykształcenie średnie podstawowe uzyskane w Polsce lub innym państwie. Większość certyfikatów z krajów WNP jest akceptowana bezwarunkowo. Na studia prawnicze jest spora konkurencja, więc komisja selekcyjna patrzy na zdawalność.  Prestiżowe uczelnie mają konkurencję na poziomie 3-4 osób na miejsce. Na uczelniach wyższych liczba kandydatów sięga nawet ośmiu na jedno miejsce.

Czego potrzebujesz do przyjęcia:

 • posiadać przetłumaczony i poświadczony pakiet dokumentów (w razie potrzeby z tłumaczeniem);
 • potwierdzenie znajomości języka polskiego/angielskiego na poziomie B2 lub wynik zaliczonego testu z języka polskiego bezpośrednio na uczelni;
 • Karta Polaka lub dowód polskiego pochodzenia.

Jeśli terminy są zbyt krótkie, zamiast certyfikatu językowego dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia, że petent bierze udział w kursach językowych. Oznacza to gwarancję, że do początku roku szkolnego uczeń opanuje wymagany poziom językowy.

Zanim zaczniesz studiować dla notariusza, powinieneś zrozumieć, że będziesz potrzebował pełnego wykształcenia wyższego-licencjata i magistra. W przeciwnym razie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, licencja może nie zostać wydana. W Polsce oferują skrócony kurs magisterski, po którym można dostać pracę, ale jest to trudne. Edukacja odbywa się w języku polskim i angielskim w placówkach oświatowych o dowolnej formie własności.

Po ukończeniu szkolenia większość prawników przybywają do pracy u prywatnych notariuszy jako asystenci na okres 2-3 lat.

Zawód notariusza: jak nim zostać

Zawód notariusza: jak nim zostać

W celu podjęcia czynności notarialnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obywatele przechodzą przez następujące etapy:

 1. Zgodność z wymaganiami państwa.
 2. Wypełnienie opłaty rejestracyjnej.
 3. Uzyskanie dyplomu w instytucji szkolnictwa wyższego.
 4. Zakończenie weryfikacji danych: dokumenty, krewni, certyfikaty bankowe.
 5. Uzyskanie rekomendowanych narzędzi interakcji.
 6. Składanie przysięgi.

Wybór miejsca pracy jest również zróżnicowany. Notariusz może rozpocząć i kontynuować swoją działalność w następujących strukturach:

 • w różnych instancjach prawnych: prokuratura, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości;
 • organy samorządu terytorialnego i władze centralne;
 • departamenty rządowe;
 • przedsiębiorstwa handlowe;
 • wyspecjalizowanych firmach jako zatrudnieni specjaliści;
 • jako prywatny notariusz we własnej kancelarii.

Większość notariuszy w największych miastach Polski prowadzi prywatną praktykę.

W procesie wykonywania czynności prawnych mają równe prawa i obowiązki wobec osób fizycznych i prawnych oraz przechodzą trudne etapy potwierdzania profesjonalizmu. Dlatego ten rodzaj działalności prawnej wybiera 30% absolwentów prawa.

Podziel się z przyjaciółmi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector