Jak sporządzić testament | notariuszepl.top

Jak sporządzić testament u notariusza

Wola człowieka w formie testamentu może być sporządzony w Polsce jak w każdym innym państwie europejskim, przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Możesz sam odwiedzić notariusza lub zadzwonić do domu, w zależności od życzeń i sytuacji. Testament zostanie sporządzony i poświadczony w dniu złożenia wniosku, a dodatkowe dokumenty mogą nie być potrzebne. Zanim jednak sporządzisz testament w Polsce, musisz wziąć pod uwagę pewne niuanse i warunki.

Co mówi prawo

Kodeks cywilny Rzeczypospolitej Polskiej, a także umowy międzynarodowe, jasno określają zasadę równości prawnej. I to jest w następujący sposób:

 • obywatele Polski, a także innych państw, mają prawo do nabywania praw spadkowych w przypadku śmierci bliskiej osoby lub osoby, która nie jest bliska;
 • obywatele, a także cudzoziemcy, mogą rozporządzać swoim majątkiemw formie poświadczenia testamentu w przypadku ich śmierci.

Spadkobiercy nie muszą być obecni przy sporządzaniu testamentu. A osoba, która wyraża swoją wolę u notariusza, musi mieć ukończone 16 lat i być zdolna do czynności prawnych. Testament będzie przechowywany przez notariusza do czasu otwarcia spadku.

Niuanse sporządzania testamentu

Niuanse sporządzania testamentu | notariuszepl.top

Aby sporządzić testament, potrzebujesz tylko danych paszportowych. A jeden z rodzajów dokumentów jest sporządzany: odręcznie, opatrzony datą i podpisany przez spadkodawcę. Testament notarialny ma formę aktu i jest sporządzany w języku polskim. W razie potrzeby dokument jest tłumaczony na wygodny język, a kopia z tłumaczeniem jest również poświadczona. Spadkodawca ma prawo wyznaczyć wykonawcę jego wola. Jest to również zapisane w testamencie.

Na wykonawcę nakłada się następujące obowiązki: zarządzanie majątkiem, spłata zobowiązań dłużnych, przyznanie spadkobiercom udziału w spadku zgodnie z prawem i wolą spadkodawcy.

Obowiązkowy udział w spadku przysługuje krewnym w kilku porządkach: małżonkom, rodzicom, dzieciom. Notariusz jest następnie odpowiedzialny za właściwy podział akcji. Jeżeli krewny nie skorzystał z uprawnienia do otrzymania udziału obowiązkowego wynikającego z testamentu lub ustawy, ma prawo żądać od spadkobiercy sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia utraconej możliwości.

W Polsce można udać się do notariusza publicznego lub prywatnego. Koszt usług będzie zależał od całości świadczonych usług. Opłata wynosi jednak 21 zł.

Zasady sporządzania testamentu u notariusza w Polsce

jak należy sporządzić testament | notariuszepl.top

Ustawa określa, jak należy sporządzić testament:

 1. Poświadczenie notarialne. Zakłada ona, co następuje: testament może zostać wystawiony jako akt notarialny w kancelarii notarialnej.
 2. Holograficzne wyrażenie woli-spadkodawca tworzy oświadczenie napisane w całości ręcznie i z opieczętowaną datą.

Testament allograficzny – Spadkodawca może napisać testament, ustnie deklarując swoje zamiary przed dwoma świadkami i członkiem miasto.

W przypadku gdy notariusz może poświadczyć testament:

 • w dowolnym mieście lub miejscowości w Polsce;
 • w szpitalu lub domu opieki społecznej za zgodą lekarza prowadzącego;
 • w domu na wezwanie;
 • w kancelarii notarialnej;
 • testament wydaje się również osobom przebywającym w miejscach pozbawienia wolności, które przebywają w areszcie przedprocesowym za zgodą kierownika placówki.

Notariusz wpisuje testament z danymi do rejestru, z których wynika:

 • dane dotyczące spadkodawcy;
 • fakt poświadczenia testamentu;
 • fakt wydania duplikatu dokumentu;
 • dane o istnieniu dokumentu, który modyfikuje lub anuluje testament;
 • fakty uznania testamentu za nieważny w sądzie;
 • informacje o rejestracji testamentu w Polsce;
 • informacje o rejestratorze.

W biurze testament sporządzany jest wyłącznie na piśmie z podpisem wnioskodawcy. W Polsce funkcjonuje również usługa testamentów tajnych, w których spadkodawca przekazuje swoją wolę w zapieczętowanej kopercie z osobistym podpisem. Na kopercie notariusz umieszcza swój podpis, datę, godzinę i pieczęć oraz wkłada w inną kopertę, która jest zapieczętowana. Wszystko to odbywa się w obecności klienta. Gdy tylko rozpocznie się otwarcie spadku i ustalony zostanie dzień ogłoszenia spadku, prawnik zaprosi potencjalnych spadkobierców, w których obecności zostaną otwarte koperty.

Podziel się z przyjaciółmi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector